Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

VZN 2019

Návrh VZN č. 12019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stav.odpady na rok 2020
Návrh VZN č. 22019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce
Návrh VZN č.3 2019 o poplatkoch za pracovné úkony Obecného úradu
VZN č. 12019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady a drobné stav.odpady na rok 2020
VZN č. 22019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Boheľov
VZN č 32019 o poplatkoch za pracovné úkony Obecného úradu
 
 
Powered by Phoca Download