Boheľov
Oficiálna stránka obce

Boheľov

Iba 2,5 km od Dolného Štálu leží obec Boheľov- Bögellő, ktorá má 358 obyvateľov. Prvá zmienka o obci je z roku 1456. Patrila viacerým zemianskym rodinám, na konci 19. storočia tu mali rozsiahli majetky Rosenbergerovci. Chotár obce bol močaristý, bohatý na trstinu a vodné vtáctvo. Miestni obyvatelia boli poľnohospodári, ktorí pestovali najmä zemiaky a chovali hovädzí dobytok. Slovenský názov obec dostala v roku 1948. V jej chotári sa nachádza Boheľovský rybník. Celková rozloha katastra je 826,16 ha. V časti katastra obce o celkovej ploche 115,98 ha je chránené rašelinisko s výskytom zriedkavej rastliny – marice pílkatej a s hniezdiskom vzácnych brezákov obyčajných. 

Obec Boheľov je charakterizovaná nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov. Staršia zástavba /pôvodná/ je radená pozdľž hlavnej komunikácie obce, ktorá je dopľnená o rekonštruované prípadne nové typy zástavby.

V roku 1995 bola dokončená výstavba kostola reformovanej cirkvi  pod názvom  ˝BÉTEL˝. Kultúrne zázemie sídla zabezpečuje kultúrny dom, knižnica. V objekte pre kultúru slúži viacúčelová kultúrna sála s kapacitou 160 miest, klub a knižnica, ktorá je situovaná tiež v uvedenom objekte. V obci je vybudované viacúčelové miniihrisko s umelou trávou. Obec disponuje komplexne vybudovanou kanalizáciou, plynovodom a verejným vodovodom.

V obci sa nachádza Materská škôlka s vyučovacím jazykom maďarským, obchod COOP Jednoty, Espresso.

Každoročne sa organizujú nasledovné podujatia: Fašiangy, Deň žien, Deň matiek, Deň detí, Obecné slávnosti, Rozlúčka s letom, Deň seniorov, Predvianočné oslavy.

 

BÖGELLŐ

Mindössze 2,5 km-re  Alistáltól terül el Boheľov-Bögellő község, melynek  358 lakosa van. Az első hivatkozás a községre 1456-ból található. Több nemesi családhoz tartozott, a 19. század végére már kiterjedt birtokai voltak a Rosenberger nemesi családnak. A határ mocsaras, gazdag nádasokkal és vízi madárvilággal. A helyi lakosok földműveléssel foglalkoztak, akik leginkább burgonyát termesztettek és szarvasmarhát tenyésztettek. A község szlovák elnevezését 1948-ban kapta. Határában található a Bögellő-i halastó . A határ területe 826,16 ha. A katasztrális terület 115,98 ha részén védett tőzeges található ritka madár és növényfajok előfordulásával.

Bögellő községre jellemző a kis alapterületű családi házak építése. Eredetileg a családi házak a falu főútja mentén épültek, melyek idővel kiegészítve, felújítva, átalakítva újabb típusú házak építésével elvegyülve találhatók.

1995-ben befejeződött a református templom építése, „BÉTEL“ elnevezéssel. Kulturális élet színhelye a Kultúrház, könyvtár. A kulturális tevékenységet többfunkciós kulturális terem szolgálja, ami 160 fő befogadására alkalmas. Klubb, könyvtár szintén ebben az épületben található. A községben található műfüves pálya. Komplex csatornahálózat, gázvezeték és vízhálózat van kiépítve.

A községben van Magyar Tannyelvű Óvoda, COOP Jednota élelmiszerüzlet, Espresso.

Évente megrendezésre kerülő események: Farsang, Nőnap, Anyák napja, Gyermeknap, Falunap, Nyárbucsuztató, Nyugdíjasok napja, Karácsonyváró ünnepség.