Boheľov
Oficiálna stránka obce

Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko

Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré budú situované v obciach Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Sap. 

Čítať ďalej: „Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko “

Vážená Pani starostka!

Vážený Pán starosta!

 

Touto cestou sa opäť obraciam na Vás so žiadosťou. Podvodníci opäť ohrozujú našich starších obyvateľov. Máme informácie, že podvodníci volajú seniorom pod zámienkou, že ich blízky v nemocnici je chorý na COVID, leží v kritickom stave na COVID oddelení a potrebuje podať lieky, ktoré sú spoplatnené. Je veľmi dôležité oboznámiť seniorov, že za podanie liekov sa v nemocnici nepripláca.

Upozorňujeme, že ide o PODVOD, ktorým sa snažia podvodníci získať rýchlo peniaze.

V prípade ak našich seniorov budú kontaktovať cudzí ľudia, najskôr si treba preveriť okolnosti v rámci rodiny a potom sa obrátiť na POLÍCIU (volať na číslo 158).

Ďalej zaznamenali sme prípady, kedy podvodníci ponúkajú na predaj ochranné masky, respirátory, dezinfekčné prípravky, alebo prisľubujú dodanie účinných liekov proti chorobe Covid19. V týchto prípadoch podvodníci osobne vyhľadávajú seniorov, snažia sa dostať do bytu, či do domu a následne využijú dôverčivosť a nepozornosť seniorov a okrádajú ich. Naša staršia generácia bohužiaľ je veľmi dôverčivá, dobrosrdečná ani ich nenapadne, že podvodníci ich navštívia s tým cieľom, aby ich podviedli a okradli.

S úctou Vás žiadam, aby ste upozornili seniorov na horeuvedené skutočnosti, buď písomne na webovej stránke Vašej obce, alebo ústne prostredníctvom obecného rozhlasu.

Chráňme spoločne našich starých rodičov.

 

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

Vnútorné oddelenie, skupina prevencie

kpt. Bc. Iveta Végh 


Tisztelt Polgármesternő!

Tisztelt Polgármester úr!

 

Ezúton szeretném újból az Önök segítségét kérni, óvjuk meg együtt az egyedül élő és idős személyeket az Önök falvaiban, városaiban.

A félelem és a terjedő COVID 19 betegség bizonytalanságot kelt főleg az idős személyekben. Az információhiány és a jóhiszeműség együttese nagyon gyorsan áldozattá teheti a nyugdíjasokat.

Információink vannak olyan esetekről, amikor ismeretlen személyek telefonon keresztül megkeresik az időseket, azzal az ürüggyel, hogy a közeli hozzátartozójuk kórházban fekszik a Covid osztályon és súlyos állapotba került. Azonnal a megfelelő gyógyszerekkel kell kezelni, amelyeket meg kell fizetni. Nagyon fontos tudatni az idősebbik generációnkkal, hogy a kórházban a gyógyszerellátásért nem kell fizetni.

 Ilyen esetekben, először is ellenőrizni kell az információkat a családon belül, majd a rendőrséghez fordulni (hívni a 158-as telefonszámot).

A Covid 19 betegséggel kapcsolatban a rendőrség nyilvántart olyan eseteket is, amikor a csaló védőmaszkot, fertőtlenítő termékeket ajánl, vagy hatékony gyógyszereket ígér a betegség ellen. Ezek gyakran alacsony minőségű, túlárazott termékek, amelyeket az idős polgártársainknak nincs módjuk ellenőrizni. Ezekben az esetekben a csalók személyesen keresik fel a nyugdíjasainkat, bekéredzkednek a lakásukba, házukba és kihasználják az idősek hiszékenységét, figyelmetlenségét és meglopják őket. Az idősebb generáció sajnos nagyon hiszékeny, jószívű, eszükbe sem jut, hogy ezek az emberek azzal a szándékkal keresik meg őket, hogy becsapják, illetve meglopják őket.

Tisztelettel megkérem Önöket, hogy figyelmeztessék idősebb lakóikat a fent leírt veszélyekre, akár írásban a község internetes oldalán, vagy szóban a község hangszóróján. Óvjuk együtt nagyanyáinkat, nagyapáinkat.

 

Nagyon szépen köszönöm az együttműködést.

 

Dunaszerdahelyi Járási rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának dolgozója

kpt. Bc. Végh Iveta 

 

 

                                                      OBEC BOHEĽOV

                                                      OBECNÝ ÚRAD

                                                   929 01 BOHEĽOV 12

  

                                       Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

 

Obec Boheľov, Obecný úrad, so sídlom 929 01 Boheľov č. 12  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedený občan má oznámenie o uložení zásielky v ohlasovni Obecného úradu v Boheľove,

                                             

                                       od:   22.07.2020             do 06.08.2020

  

Číslo doporučenej zásielky:                          Adresát:

10Csp/138/2017-51                                         Róbert Takács /1990/, bytom Boheľov

 Odosielateľ: Okresný súd Dunajská Streda

 

     Menovaný občan môže prevziať doporučenú zásielku na Obecnom úrade v Boheľove, v pracovných dňoch v čase úradných hodín do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.

 

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 22.07.2020

                              zvesené dňa: