Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2021

Zmluva č. 2021-OBC-R-K-DS-0065 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2021/OBC/R/V/DS/0064 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 4 k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu
Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov
Zmluva o poskytnutí služby využitia a správy frekvencie
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RIGHTAUDIT
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O2.2-20150012
Nájomná zmluva č. OcÚBH-92-2021 – Tomáš Mady
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 01.07.2021
 
 
Powered by Phoca Download