Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

VZN 2022

Návrh VZN 01-2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce
Návrh VZN 03-2022 o miestnom poplatku z kom.odpady
VZN 01-2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce
VZN 02-2022 o nakladní s komunálnymi odpadmi a dr.stavebnými odpadmi na území obce
VZN 04-2022 o miestnych daniach na území obce Boheľov
VZN 03-2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download