Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Vzn 2017

VZN obce c 12017, ktorým sa upravuje výška úhrady nákladov za pobyt a stravovanie v školských zariadeniach..
VZN č 22017 o poskytovaní elektronických služieb
VZN obce č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
 
 
Powered by Phoca Download