Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TT220033
Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluva o nájme a užívaní nebytových priestorov
_Zmluva č. 39 590 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva o umeleckom vystúpení č. OcÚBH-61-2019
Dohoda o pristúpení k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009
Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 50/003/19
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OcÚBH-31-2018 zo dňa 29.03.2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 02.11.2019
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
Zmluva č. 029-DS-K-RO-2019 o poskytnutí účelovej dotácie
 
 
Powered by Phoca Download