Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Rozpočet 2020

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe za hospodársky rok 2019
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021 a na roky 2022,2023
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
1. Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu záv. účtu obce za rok 2020
Individuálna výročná správa obce Boheľov za rok 2020
 
 
Powered by Phoca Download