Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Rozpočet

Rozpocet_na_rok_2015_a_navrh_rozpoctu_na_rok_2016 _2017
Rozpocet obce Bohelov na rok 2017 a navrh rozpoctu na r. 2018 2019
Rozpočet obce na rok 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019,2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
2017 záverečný účet+stanovisko hlavného kontrolóra
Rozpočet obce na rok 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020,2021
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
Záverečný účet a výročná správa obce Boheľov za rok 2018
záverečný účet 2018+ stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021 a 2022.
Rozpočet obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na r 2021, 2022
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k VS za hospodársky rok 2018
Záverečný účet a výročná správa obce Boheľov za rok 2019
Záverečný účet a výročná správa obce Boheľov za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záver. účtu obce Boheľov za rok 2019
Návrh rozpočtu obce Boheľov na roky 2021-23
 
 
Powered by Phoca Download