Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2021

Zmluva o zabezpečení odvozu biologického kontaminovaného odpadu
Uznanie dlhu a dohoda o jeho zaplatení
Zmluva o poskytovaní služieb Veľký Meder
Zmluva o dielo-EPIC Partner a. s.
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2021/10-002
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezp. syst. združ. naklad. s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov
Nájomná zmluva č. OcÚBH-30-2021 Hajzuk Peter a manž.
Nájomná zmluva č. OcÚBH-31-2021 Edina Egriová
Nájomná zmluva č. OcÚBH-32-2021 Denisa Bíróová Vargová
Nájomná zmluva č. OcÚBH-34-2021 Gabriela Bergerová
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Feketeová Annamária
Nájomná zmluva č. OcÚBH-33-2021 Fogas Pavel
Zmluva č. 321 0050 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 
 
Powered by Phoca Download