Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v roku 2022
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
 
 
Powered by Phoca Download