Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Rozpočet 2022

Individuálna výročná správa obce za rok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záv. účtu obce za rok 2021
Návrh – 1. Úprava rozpočtu obce Boheľov na rok 2022
1. Úprava rozpočtu obce Boheľov na rok 2022
Správa nezávislého audítora k IÚZ a k VS 2021
 
 
Powered by Phoca Download