Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2016

Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb
Priloha c. 2 k zmluve o vypozicke c. KRHZ-TT-110-2016-017
Zmluva_o_poskytovani_pracovnej_zdravotnej_sluzby
Zmluva_o_elektronickej_komunikacii_a_poskytovani_inych_elektronickych_sluzieb
DOHODA_o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb Alfoldi L
DOHODA_o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb Takacs S
Zmluva c. 01OSPDS2016 o poskytnuti ucelovej dotacie
Zmluva c. 2-001-OsaTK-DS-2016 o poskytnuti ucelovej dotacie
Zmluva c.5-ST DS-02_2016 o poskytnuti ucelovej dotacie
 
 
Powered by Phoca Download