Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

VZN 2020

VZN 2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Boheľov
VZN č. 1-2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Boheľov
Návrh VZN obce o miest. daniach a miest. poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady na rok 2021
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miest.poplatku za kom.odpady a drobné stav. odpady na území obce na rok 2021
 
 
Powered by Phoca Download